Sing Hiap Hin
Contact Information

Sing Hiap Hin
No 103, 104 & 105 Jalan Batu Bersurat,
Gadong
BSB, BE3519


Contact Information: Mr. Lee Chong Heng
Phone: 673-2442562
Fax: 673-2441746
Email: heng@singhiaphin.net

http://www.singhiaphin.com.bn